Musej savremene umetnosti, Beograd

Название: Musej savremene umetnosti, Beograd
Адрес (если есть): msub.org.rs/o-kolekciji
Режим доступа: в свободном онлайн доступе
Организация: Musej savremene umetnosti
Город, страна: Beograd, Чехия
Авторы:
Год создания: 2013
Назначение: образование
Полнотекстовость: нет
Тип: другое
Тип источников: вещественные, изобразительные
Источники:
Подход к созданию: не указано
Область знания: музееведение
Область истории: культурная
География: мир в целом
Хронология:
  • период: новейшая
  • века: 20 .. 21
  • годы: 1900 .. 2018
Технология создания: СУБД
Программное обеспечение:
Объем (в записях):
Язык интерфейса: сербский, английский
Количество пользователей: коллективного использования
Ключевые слова:
Описание:

Muzej savremene umetnosti u Beogradu otvoren je 20. oktobra 1965. godine. Delatnost Muzeja počinje 1958. godine kad je aktom Saveta za kulturu Narodnog odbora grada Beograda doneta odluka o osnivanju Moderne galerije, ustanove čiji je zadatak bio da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti. Izvršno veće SR Srbije odlučuje da za potrebe Moderne galerije sazida zgradu koja bi zadovoljila moderne muzeološke principe i određuje lokaciju na Novom Beogradu na ušću Save u Dunav, naspram Beogradske tvrđave. Godine 1960. raspisan je konkurs za idejno rešenje nove zgrade. Prihvaćen je projekat arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović za koji će im kasnije, na dan otvaranja Muzeja, biti dodeljena Oktobarska nagrada Beograda za arhitekturu. Po izgradnji nove zgrade, Savet Moderne galerije usvaja nov naziv ustanove – Muzej savremene umetnosti. Za prvog upravnika novog Muzeja postavljen je Miodrag B. Protić. U postavljanju osnova rada nove institucije uzeta su u obzir teorijska i praktična iskustva najuglednijih muzeja moderne i savremene umetnosti u svetu.


Публикации о системе:
Статьи о системе не найдены

Поиск систем по параметрам