Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med ”Vägledningen 24-timmarswebben” (2006:05). Den innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor och gavs ut av Verva, Verket för förvaltningsutveckling.

Источник описания