В музее постоянно действует несколько выставок, посвященных Стокгольму периода, в том числе выставка о средневековых жителях и их быте, выставка марионеток, экспозиция об архитектуре периода 1880-1975 годов, о водных ресурсах города и другие.

http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5003&position=1&search=

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med ”Vägledningen 24-timmarswebben” (2006:05). Den innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor och gavs ut av Verva, Verket för förvaltningsutveckling.

Источник описания